Κίνηση Δημοτών Βριλησσίων

 
9/3/2018

ΟΚΠΑ: Στο κενό η προσπάθεια της διοίκησης να περιορίσει την Επιτροπή Μελών του ΚΑΠΗ

Η τοπική κοινότητα έχει ανάγκη από ένα προσκλητήριο συμμετοχής και όχι από διαλυτικές στρατηγικές


Το 2015 η νεοεκλεγείσα διοίκηση Μανιατογιάννη εισηγήθηκε την εφαρμογή κανονισμών λειτουργίας σε όλες τις δημοτικές δομές. Στον Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης (ΟΚΠΑ) προβλέφθηκε (3/2015), η σύσταση Επιτροπής Μελών του ΚΑΠΗ, με στόχο την εκπροσώπηση ενός μέλους της στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.. Πρόσφατα, η διοίκηση του ΟΚΠΑ εισηγήθηκε την τροποποίηση αυτού του κανονισμού, επιδιώκοντας επί της ουσίας, να περιορίσει και να ελέγξει τον ρόλο της Επιτροπής Μελών.Ευτυχώς, στη συγκεκριμένη αποφασιστική συνεδρίαση, (2/3/2018), η πλειοψηφία δεν επέμεινε στις προτάσεις της. Προηγουμένως όμως, χρειάστηκαν 3 ώρες παρεμβάσεων από την αντιπολίτευση για να κατανοήσει η πρόσεδρος του ΟΚΠΑ το αυτονόητο, τα όρια ευθύνης του Νομικού Προσώπου του Δήμου, ότι δηλαδή η Συντονιστική Επιτροπή του Μελών ΔΕΝ είναι επιτροπή του ΝΠΔΔ, αλλά αυτό που λέει το όνομά της: Επιτροπή Μελών! (Χαρακτηριστικό της σύγχυσης επ' αυτού, η δημόσια δήλωση της προέδρου του ΟΚΠΑ ως απάντηση σε ανακοίνωση της «Νέας Πνοής»: «Όλες οι Επιτροπές του Ν.Π.Δ.Δ. ορίζονται από το Δ.Σ. του, πόσο μάλλον μια εφορευτική επιτροπή για την εκλογή μίας τιμητικής Συντονιστικής Επιτροπής Μελών ΚΑΠΗ. Επίσης η αντικατάσταση των μελών ΟΛΩΝ των επιτροπών του Ν.Π.Δ.Δ. πραγματοποιείται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ.».

Ιδού λοιπόν πως εξελίχθηκε η υπόθεση, παραθέτοντας τα βασικά σημεία της εισήγησης της διοίκησης του ΟΚΠΑ, και το πώς αυτά διαμορφώθηκαν ΜΕΤΑ τη συνεδρίαση:

ΑΡΧΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

1) «Η Συντονιστική Επιτροπή των Μελών εκλέγεται μετά από ψηφοφορία του 50%+1 των μελών που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα. Αν αυτό ίσχυε, τότε σήμερα που «ταμειακώς εντάξει» είναι τουλάχιστον 900 μέλη, θα έπρεπε για να πραγματοποιηθεί η διαδικασία να προσέλθουν στη Γ.Σ. 450 άτομα! (Στα Βριλήσσια δεν υπάρχει αίθουσα τέτοιας χωρητικότητας!)

2) «Το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. διορίζει την τριμελή Εφορευτική Επιτροπή για την διενέργεια των εκλογών, η οποία να αποτελείται από ένα μέλος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ως Πρόεδρο, ένα μέλος του ΚΑΠΗ και έναν υπάλληλο του Ν.Π.Δ.Δ.».

3) «Τα εκλεγέντα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Μελών συγκροτούνται σε σώμα και εκλέγονται από τα μέλη της με φανερές ψηφοφορίες (!)», μάλιστα...

4) αυτά «μπορούν να αντικατασταθούν κατά την διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους!»

5) «Η Συντονιστική Επιτροπή εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ.. Δεν επιτρέπεται στα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής να λειτουργούν αυτόνομα χρησιμοποιώντας τον τίτλο της Επιτροπής του ΚΑΠΗ χωρίς να έχουν έγκριση από τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ

1) Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με παρουσία του 50%+1 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Στην περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση επαναλαμβάνεται μετά από οκτώ (8) ημέρες και συνέρχεται με τα παρόντα μέλη.

2) Για την διενέργεια των εκλογών συγκροτείται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από ένα μέλος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. το οποίο ορίζεται από το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. και δύο (2) μέλη του ΚΑΠΗ τα οποία εκλέγονται κατά την Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση των μελών.

3) Τα εκλεγέντα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Μελών συγκροτούνται σε σώμα και εκλέγονται από τα μέλη της με κρυφή ψηφοφορία ξεχωριστά ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας.

4) Το 4ο σημείο αφαιρέθηκε

5) To 5ο σημείο διαμορφώθηκε ως εξής: «Δεν επιτρέπεται στα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής να χρησιμοποιούν επιστολόχαρτο του Ν.Π.Δ.Δ. ή του Δήμου ή με εθνόσημο.»


Σχόλιο

1) Η διοίκηση του ΟΚΠΑ, μετά από ένα ιστορικό προκλήσεων και συγκρούσεων με την υφιστάμενη Επιτροπή Μελών, (για σημαντικά ή λιγότερο σημαντικά ζητήματα), επιχείρησε μέσω της τροποποίησης του κανονισμού, να περιορίσει τον ρόλο της, (εν όψει και των δημοτικών εκλογών, όπου διαχρονικά όσοι θήτευσαν στα ΚΑΠΗ είχαν σημαντικό πλεονέκτημα ψήφου), φθάνοντας στο ακραίο σημείο να θέλει να ελέγξει ακόμη και τη διαδικασία εκπροσώπησής της.

2) Στο ΚΑΠΗ υποκρύπτεται μια σύγκρουση επιρροής τοπικών παραγόντων που υποκαθιστά την ανοιχτή πολιτική που θα όφειλε να ασκεί κάθε διοίκηση, ώστε τα μέλη του να ασχολούνται με το χώρο τους και να μην να αποσύρονται απογοητευμένα από τις κάθε είδους -ορατές δια γυμνού οφθαλμού- μικροπολιτικές ίντριγκες.

3) Είναι σημαντικό οι διοικούντες να κατανοήσουν ότι η τοπική κοινότητα έχει ανάγκη από εμπιστοσύνη, διάχυση της ευθύνης και από ένα πραγματικό προσκλητήριο συμμετοχής, και όχι από διαλυτικές προσωπικές / παραταξιακές στρατηγικές.Για την Κίνηση Δημοτών Βριλησσίων ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΗ

Ρήγας Κωνσταντινίδης
, τακτικό μέλος Δ.Σ. ΟΚΠΑ
Θωμάς Νασίκας, αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ. ΟΚΠΑ
* πρακτικά Δ.Σ. ΟΚΠΑ, συνεδρίαση 4/2018:

Μετά από διαλογική συζήτηση το σώμα κλήθηκε να ψηφίσει για:

1. την αναβολή του θέματος για επόμενη συνεδρίαση
2. την τροποποίηση της παρούσας εισήγησης και ψήφιση του θέματος

• Υπέρ της 1ης πρότασης ψήφισαν οι κ.κ. Κάππας, Ασημακόπουλος και Κωνσταντινίδης. Κατά ψήφισαν οι κ.κ. Αρσένη-Λάμπρου, Ντούμα, Σίμου, Σοφιανόπουλος, Κωστούλας, Μαντινίδου, Κατσαρού και Κασιμάτη. Παρών ο κ. Γκιλάκης.

• Υπέρ της 2ης πρότασης ψήφισαν οι κ.κ. Αρσένη-Λάμπρου, Ντούμα, Σίμου, Σοφιανόπουλος, Κωστούλας, Μαντινίδου, Κατσαρού, Κασιμάτη. Κατά ψήφισαν οι κ.κ. Κάππας, Ασημακόπουλος και Κωνσταντινίδης. Παρών ο κ. Γκιλάκης.
Ο κ. Ασημακόπουλος ζήτησε να τεθεί σε ψηφοφορία το αν οι αλλαγές θα ισχύσουν από τις επόμενες εκλογές της Συντονιστικής Επιτροπής Μελών ή τις τωρινές.

• Υπέρ της ισχύος από τις τωρινές εκλογές οι κ.κ. Αρσένη-Λάμπρου, Ντούμα, Σίμου, Σοφιανόπουλος, Κωστούλας, Κάππας, Κωνσταντινίδης, Μαντινίδου, Γκιλάκης, Κατσαρού, Κασιμάτη. Κατά ψήφισε ο κ. Ασημακόπουλος.

Μετά τα παραπάνω το σώμα προχώρησε σε διαλογική συζήτηση για την τροποποίηση της εισήγησης. Αποχώρησαν οι κ.κ. Ασημακόπουλος και Κωνσταντινίδης.
readers  434


Σχόλια (0)


Εισαγωγή σχολίου
Όνομα:

Σχόλιο:Τα σχόλια δημοσιεύονται άμεσα και είναι αποκλειστική ευθύνη του συντάκτη του σχολίου. Οι διαχειριστές της παρούσας ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα διαγραφής των σχολίων εκείνων που έχουν διαφημιστικούς σκοπούς, κρίνονται ως ρατσιστικά ή προσβάλλουν πρόσωπα.

Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 H Δράση στο facebook Το κανάλι μας στο YouTube
 
Ακροβάτες στο χαρτί Ακροβάτες στο χαρτί
Cine Δράση

Τελευταία θέματα

Τοιχο-διωκτικά
Οδυσσέας Ελύτης
Όμορφη και παράξενη πατρίδα/ ω σαν αυτή που μου `λαχε δεν είδα / Ρίχνει να πιάσει ψάρια πιάνει φτερωτά / στήνει στην γη καράβι κήπο στα νερά/ κλαίει φιλεί το χώμα ξενιτεύεται/ μένει στους πέντε δρόμους αντρειεύεται / Όμορφη και παράξενη πατρίδα / ω σαν αυτή που μου `λαχε δεν είδα / Κάνει να πάρει πέτρα την επαρατά/ κάνει να τη σκαλίσει βγάνει θάματα / μπαίνει σ’ ένα βαρκάκι πιάνει ωκεανούς/ ξεσηκωμούς γυρεύει θέλει τύραννους.


Τα σχόλια σας...


Δημοτικές Εκλογές 2014


ΓΠΣ Βριλησσίων 2011


Δημοτικές Εκλογές 2010


Παιδεία 2009
Καλλικράτης: απόψεις και θέματα

Η κρίση και το πρόγραμμα σταθερότητας

Το στέκι της Δράσης 

Κάθε Τρίτη, από τις 20:30 μέχρι τις 22:00 το στέκι της Δράσης είναι ανοιχτό, ενώ παράλληλα, λειτουργεί και η δανειστική βιβλιοθήκη της "Δράσης"
   
© 2006 - 2019 Δράση για μια Άλλη Πόλη
Κατασκευή - επιμέλεια ιστοσελίδας: Μάκης Ετζόγλου