Κίνηση Δημοτών Βριλησσίων

 
17/3/2020

ΠΕΡΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ και λοιπαί διατάξεις

Επειδή το γέλιο μακραίνει τη ζωή: Του Γιάννη Τσίχλα

Η παρακάτω εγκύκλιος είναι πέρα ως πέρα αληθινή και αφορά μέτρα του Ελληνικού κράτους για τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων. Εστάλη από τον Αστυνομικό Διοικητή Δημητσάνας την 3/12/1883 και δημοσιεύτηκε στην «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ». Αναδημοσιεύτηκε πρωτοσέλιδα στο φ.19 Ιούλ. – Αύγ. 2004 στην εφημερίδα του Αμαρουσίου ΑΙΧΜΗ. Για την ανακάλυψη ευθύνεται ο αντι - ολυμπιαδικός οίστρος της συντακτικής ομάδας της εφημερίδας. (Η ΑΙΧΜΗ κατάφερε να ζήσει εκδιδόμενη ανελλιπώς μηνιαίως από το φ. 5 Απρ. 2003 έως το φ. 38 Απρ. 2006).

Με όλες τις σχετικότητες εν ισχύ μπορούμε, αντικαθιστώντας την «Ολυμπιάδα» με τον «Κοροναϊό» να απολαύσουμε λογοτεχνικώς το έκτακτο κείμενο και, – γιατί όχι - να το προτείνουμε στη Δημοτική Αρχή μήπως δραστηριοποιηθούν και περιμαζέψουν τους εποχούμενους από τη πλατεία και το σκεπαστό της Αττικής οδού.

Σε κάθε περίπτωση το γέλιο μακραίνει τη ζωή παρ’ ότι, έγκλειστη στο σπίτι ελεώ κορωναϊού...
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΤΑΓΗ
ΑΡΘΡΟΝ 1.
Παρακαλούνται πάντες και πάσαι όπως μεθαύριο Πέμπτη 6ην Δεκεμβρίου 1883, κατά την πανηγυρικήν εορτήν του Αγίου Νικολάου και επί τη εσχάτη ευκαιρία της συγκεντρώσεως των ξένων, οι κάτοικοι της δικαιοδοσίας μου εκτελέσωσι γενικήν καθαριότητα των δρόμων της εγχωρίου τοιαύτης πόλεως.

ΑΡΘΡΟΝ 2. Να στερεώσωσι δια στερεών αλύσεων τους κύνας και τους σκύλους και άπαντα τα κακοποιά στοιχεία τα τυχόν δυνάμενα να προσβάλλωσι την εγχωρίαν αιδώ.

ΑΡΘΡΟΝ 3. Να θέσωσι φίμωτρα ανά τα στόματα των φωνασκούντων εμψύχων ζώων και κτηνών διαφόρων καταγωγών, γένους και φύσεως ή και ανθρωπογυναικών ακατάλληλης συμπεριφοράς εις ξένους κατά την υπερτελουμένην ενταύθα πανήγυριν.

ΑΡΘΡΟΝ 4. Να εμποδισθούν βίαια το γκάρισμα των όνων και των μουλαριών, το χλιμίντρισμα των ίππων και των γαλών, δηλαδή των κατσουλιών.

ΑΡΘΡΟΝ 5. Θα τους πεθάνω δι’ άρθρων. Τι νομίζουν πως είναι οι αυγοπώλαι, καπνοπώλαι, οινοπώλαι, λαχανοπώλαι μη εξαιρουμένων και των γνωστών εν γένει εμπορευομένων. Να τηρήσουν άκραν κάθαρσιν, καλήν ζύγησιν, αρίστην ποιότητα και να σκευάζουν δικαιοστάσιον των ζυγαριών, των σταθμών και των μέτρων των προς τα συμφέροντα της υπηρεσίας. Οι παραβάται του διατάγματος τούτου τιμωρηθήσονται κατά το άρθρο 72 της αστυνομικής ταύτης διατάξεως και του άρθρου 272 του Ποινικού Νόμου «Περί βλάβης ηθών και τιμής».

ΑΡΘΡΟΝ 6. Απαγορεύεται το πτύσιμο εν τη θαλάσση. Επίσης η είσοδος αμφοτέρων των γενών και ουδετέρων εις θερμούς λουτήρας, καθ’ όλην την διάρκειαν της εορτής. Ωσαύτως η διανυκτέρευσις και μετάβασις προς ρεμβασμόν εις τους πρόποδας της θαλάσσης και παρά τας θαλάσσας αμφοτέρων των γενών προς αποφυγής ακουσίου απαγωγής μεταξύ των. (Απορία του αντιγράφοντος: Ας μας πληροφορήσει κάποιος πόσο απέχει η Δημητσάνα από τη θάλασσα;)

ΑΡΘΡΟΝ 7. Όσοι παρ’ εμού οφθώσι και των οργάνων μου, εργολαβούντες άνδρες μετά θηλέων, θέλουσι ραβδισθεί ανελλιπώς εν των κρατητηρίω.

ΑΡΘΡΟΝ 8. Απαγορεύεται η διέλευσις ανθρώπων και κτηνών, προς αποφυγήν καταπατήσεως παίδων, ως και από ρυτήρος ελεύνοντος πόδας των κτηνών και ως λόγου χάριν είδον ο υποφαινόμενος άρρενα σπεύδοντα ψιτ, ψιτ, ψιτ, όπισθεν θήλεου τινός ούτινος οι πόδες ηστόχησαν και κατεπάτησαν την εσθήτα του ποδός ταύτης και ας είναι άλλην ημέρα θα εξετάσω δια το σπουδαίον τούτο ζήτημα.

ΑΡΘΡΟΝ 9. Το κλείσιμο των καταστημάτων κανονίζω πλην των λεσχών την δύσιν του Ηλίου και των οινοπωλείων την ενδεκάτην της νυκτός, των δε θεαμάτων την δωδεκάτην μεσονύκτιον πλήν του δημοσίου θεάματος της Καραγκιοζαρίας την πρωίαν περί το λυκαυγές, άμα τη εμφανίσει του ηλίου εις την γήν Αβδηριτών κοινοτήτων. Και αυτό διότι θα παρίσταται ο υποφαινόμενος εν μεγάλη στολή και παρασημοφορία.

ΑΡΘΡΟΝ 10. Απαγορεύονται αι σεισμικαί δονήσεις προς αποφυγήν καταπλήξεως του κοινού και του λαού και χάριν της τηρήσεως αναψυχής.

ΑΡΘΡΟΝ 11. Απαγορεύεται ενώπιον ξένων η μαγκουροφορία, ο πυροβολισμός, το απότομον βήξιμον, εκκαθάρισης της ρινός (τούτου επιτρεπομένου εις απομακρυσμένην συνοικίαν και περί λύχνου αφάς).

ΑΡΘΡΟΝ 12. Απαγορεύεται το συνομιλείν εντός του λουτήρος με άτομα εις άλλους λουτήρας, ως και το τάραγμα του ύδατος δι’ αερίων αφεδρωνοκρουσιών.

ΑΡΘΡΟΝ 13. Απαγορεύεται κατά το ουρείν το παίξιμο του κρέατος.

ΑΡΘΡΟΝ τελευταίον. Περί μεσημβρίαν ψαλήσεται μεγάλη παράκλησις προς απομάκρυνσιν πάσης ασθενείας ζώων, ανθρώπων, ανθρώπων – γυναικών, περονοσπόρου, ποδάγρας κλπ.
Εν Δημητσάνα τη 3η Δεκεμβρίου 1883
Ο Αστυνομικός Διοικητής Εμμανουήλ Λαγουδάκης Υπενωματάρχηςreaders  233


Σχόλια (0)


Εισαγωγή σχολίου
Όνομα:

Σχόλιο:Τα σχόλια δημοσιεύονται άμεσα και είναι αποκλειστική ευθύνη του συντάκτη του σχολίου. Οι διαχειριστές της παρούσας ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα διαγραφής των σχολίων εκείνων που έχουν διαφημιστικούς σκοπούς, κρίνονται ως ρατσιστικά ή προσβάλλουν πρόσωπα.

Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020 H Δράση στο facebook Το κανάλι μας στο YouTube
 
Ακροβάτες στο χαρτί Ακροβάτες στο χαρτί
Cine Δράση

Τελευταία θέματα

Τοιχο-διωκτικά
ΜΙΣΕΛ ΤΟΥΡΝΙΕ
Δεν υπάρχει καμία οργάνωση που να μπορεί να προστατευτεί από έναν κόκκο άμμου.


Τα σχόλια σας...


Δημοτικές Εκλογές 2019


Δημοτικές Εκλογές 2014


ΓΠΣ Βριλησσίων 2011


Δημοτικές Εκλογές 2010


Παιδεία 2009
Καλλικράτης: απόψεις και θέματα

Η κρίση και το πρόγραμμα σταθερότητας

Το στέκι της Δράσης 

Το νέο στέκι της «Δράσης», Πάρνηθος 21 Βριλήσσια τηλ. 211-116-5797. H δωρεάν δανειστική βιβλιοθήκη και ταινιοθήκη λειτουργεί κάθε Δευτέρα 12:00-2:00μμ, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη 6:00-8:00μμ.
   
© 2006 - 2020 Δράση για μια Άλλη Πόλη
Κατασκευή - επιμέλεια ιστοσελίδας: Μάκης Ετζόγλου