Σχόλια
Ξημέρωσε 21η Απριλίου...
21/4/2021

Τους χρωστάμε και θα τους χρωστάμε!

Μπάμπης Δαμουλιάνος ΕυαγγελάτοςT
Βασίλης Δημάκης: Αγάπη και λαχτάρα για τη ζωή
20/4/2021

Συγχαρητήρια για τον αγώνα σου!

Μπάμπης Δαμουλιάνος Ευαγγελάτος
«Ιδανικές μορφές»
19/4/2021

Καλώς όρισες στον αγνωστικισμό μας φίλε Χρήστο, ποιητή μας! Και ας χαιρετίσουμε μαζί την ασίγαστη των ματιών μας αλλαγή, στο κυνήγι μιας αντικειμενικότητας που σαν χέλι από τα χέρια μας αδιάκοπα γλιστράει... Αναρωτήθηκες ποτέ μήπως και αυτό περιέχει ένα νόημα, έναν σκοπό ζωής;

Μπάμπης Δαμουλιάνος Ευαγγελάτος
ΈΚΘΕΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ
16/4/2021

Λήδα, για μια, ακόμα, φορά μας συγκίνησες! Σ' ευχαριστούμε πολύ! Νάσαι καλά με τις ευαι σθησίες σου αλλά παράλληλα και με τη δύναμή σου!!!

Τάκης Μάτσας
Τα πουλιά
8/4/2021

Η ομορφιά της απομόνωσης έχει το κόστος της! Λέγεται φυγή...

Μπάμπης Δαμουλιάνος Ευαγγελάτος

Δημοτική Επιτροπή Ισότητας: Ακόμη μια επιτροπή χωρίς αντίκρισμα;

ΔΡΑΣΗ: "Δεν επιθυμούμε να συμμετέχουμε"

Αναλυτική αποτύπωση των παραμέτρων που συνθέτουν το ρόλο των Δημοτικών Επιτροπών Ισότητας στους Δήμους της Χώρας, περιλαμβάνεται σε Εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Η Δημοτική Αρχή των Βριλησσίων ήδη έσπευσε να ενημερώσει τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων ζητώντας τη συμμετοχή εκπροσώπων τους στην υπό συγκρότηση Επιτροπή*. Σημειωτέο, η Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας συγκροτείται με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελείται από τα εξής μέλη: α. Έναν (1) Αντιδήμαρχο ως Πρόεδρο, που ορίζεται από τον Δήμαρχο, β. Έναν (1) Δημοτικό Σύμβουλο των λοιπών Παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που ορίζεται με μεταξύ τους ψηφοφορία, γ. Έναν (1) υπάλληλο της Κοινωνικής Υπηρεσίας που ορίζεται από τον Δήμαρχο, δ. Έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου, ε. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού επαγγελματικού/εμπορικού συλλόγου, στ. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού γυναικείου/φεμινιστικού συλλόγου ζ. Δύο (2) εμπειρογνώμονες δημότες με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων που ορίζονται από τον Δήμαρχο. Σε απάντηση του αιτήματος για συμμετοχή των παρατάξεων στη διαδικασία συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας, η ΔΡΑΣΗ ενημέρωσε τον Δήμαρχο, τη Διοίκηση και τους δημοτικούς συμβούλους ότι «δεν επιθυμεί να συμμετέχει»: Κίνηση Δημοτών Βριλησσίων Δράση για μια Άλλη Πόλη Προς: Δήμαρχο Βριλησσίων, αρμόδιο Αντιδήμαρχο, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Κοινοποίηση: Δημοτικούς Συμβούλους Θέμα: Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Με αυτή την επιστολή η "Κίνηση Δημοτών Βριλησσίων Δράση για μια Άλλη Πόλη" σας ενημερώνει ότι δεν επιθυμεί να συμμετέχει στην Δημοτική Επιτροπή Ισότητας. Πολλοί είναι οι λόγοι για τους οποίους η Κίνησή μας κατέληξε σε αυτήν την απόφαση, θα επικεντρωθούμε σε δύο: Ο πρώτος λόγος αφορά το γεγονός αφενός ότι ενώ σύμφωνα με επίσημα και ανεπίσημα στοιχεία η θέση των γυναικών στη χώρα μας επιδεινώνεται δραματικά σε κάθε τομέα, δεν παίρνονται μέτρα για την ανακούφιση τους και την ουσιαστική βελτίωση της κατάστασης τους. Αντιθέτως με προτάσεις που αφορούν, είτε ποσοστώσεις, είτε τη δημιουργία επιτροπών για την Ισότητα γίνεται προσπάθεια να διασκεδαστεί ακριβώς αυτό: η υποβάθμιση της θέσης των γυναικών στην σημερινή ελληνική κοινωνία που με την οικονομική κρίση επιβαρύνθηκε εξαιρετικά. Ξέρουμε ότι η ευθύνη για την σημερινή κατάσταση των γυναικών βαρύνει κυρίως τις κυβερνήσεις. Μερίδιο όμως έχουν και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που ακολουθώντας πιστά τις κυβερνητικές επιταγές, καταφεύγουν σε μέτρα που επιβαρύνουν την θέση της εργαζόμενης στις δομές του γυναίκας. Άραγε, μέχρι σήμερα, ο Δήμος Βριλησσίων έχει θεσμοθετήσει κάποιο μέτρο προσανατολισμένο στη διευκόλυνση της θέσης, ειδικά των γυναικών δημοτών του; Το ότι ακόμη και αυτό το νομοθετημένο μέτρο της συγκρότησης Δημοτικών Επιτροπών Ισότητας είναι υποκριτικό, αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι ο νομοθέτης δεν κάνει κάποια αναφορά που θα εξασφάλιζε στις γυναίκες την πλειοψηφία στην επιτροπή (!), ενώ παράλληλα αποκλείει από αυτήν, την πλειοψηφία των παρατάξεων. Δεν είναι και πολύ δημοκρατικό όλο αυτό. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η μέχρι σήμερα εμπειρία από την συμμετοχή μας σε επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί στα πλαίσια του Δήμου, είναι αρνητική. Επιτροπές που δεν λειτουργούν όπως η Επιτροπή Διαβούλευσης. (Παρεμπιπτόντως ποια ακριβώς είναι η τύχη της διαπαραταξιακής επιτροπής που συγκροτήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο για την μελέτη των διαδικασιών Διαβούλευσης στο προάστιο;). Επιτροπές που λειτουργούν κανονικά, παράγουν έργο, όπως η επιτροπή για τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ), το οποίο στο τελικό στάδιο ανατρέπεται από την Δημοτική αρχή. Στην Kίνηση μας, είμαστε όλοι άνθρωποι με επαγγελματικές, κοινωνικές και οικογενειακές υποχρεώσεις. Δεν περισσεύει σε κανέναν μας χρόνος για διακοσμητική συμμετοχή σε επιτροπές όπου η γνώμη και η δουλειά μας δεν μετράνε. Πολύ περισσότερο δεν επιθυμούμε να είμαστε το «δημοκρατικό άλλοθι» για οποιονδήποτε. Βριλήσσια 19 Νοεμβρίου 2020 Κίνηση Δημοτών Βριλησσίων Δράση για μια Άλλη Πόλη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ *Αρμοδιότητες της Επιτροπής: α) Η Επιτροπή συμμετέχει και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του Δήμου, εισηγείται και συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο, β) διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής, γ) συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου και με δομές και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο και δ) συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της ανωτέρω Γενικής Γραμματείας για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών, αναλαμβάνει την συνδιοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, ημερίδων/συνεδρίων, επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων σε θέματα κακοποίησης/πρόληψης της βίας, υγείας, γυναικείας απασχόλησης και πολιτικών ίσων ευκαιριών, ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης συνεργασία με τις γυναίκες καλλιτέχνιδες των Δήμων και των Περιφερειών σε συνεργασία με την Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση και με τις μονάδες υγείας για ενημερωτικές εκδηλώσεις που θα απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες των Δήμων κλπ

ΣΧΕΤΙΚΑ: Δημοτικό Συμβούλιο
ΣΧΟΛΙΑ
  1. Δημήτρης Καλαμπούκας
    21 Νοεμβρίου 2020, 19:54

    Καταρχάς να ομολογήσω πως διάβασα τις Αρμοδιότητες της Επιτροπής και δεν κατάλαβα τίποτα! Μια ακόμα ακαδημαϊκή πραγματεία για την πολιτική της ταυτότητας (id politics) σκέφτηκα, το πνεύμα των καιρών, που πασχίζει να χωρέσει την πραγματικότητα στα κουτάκια του πολιτικώς ορθού. Αμ το άλλο, «Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού γυναικείου/φεμινιστικού συλλόγου»; Έχει φεμινιστικό σύλλογο στα Βριλήσσια; Παρόλα αυτά, έχοντας λίγο χρόνο να σκοτώσω (τα καλά της καραντίνας), το έψαξα λίγο παραπάνω. Από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο των Φύλων αντιγράφω: «Ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων είναι μια μοναδική μέθοδος μέτρησης που παρουσιάζει την πολυπλοκότητα της ισότητας των φύλων. Αναπτύχθηκε με βάση το πλαίσιο πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνδράμει τους αρμόδιους φορείς στη διαχρονική παρακολούθηση της προόδου στον τομέα της ισότητας των φύλων σε ολόκληρη την ΕΕ. Ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων αποτελείται από έξι βασικούς τομείς (εργασία, χρήματα, γνώση, χρόνος, εξουσία και υγεία)…» Πλοηγώντας στο διαδίκτυο ενημερώθηκα πως η Ελλάδα για πάνω από μια δεκαετία βρίσκεται στην τελευταία θέση στην ΕΕ σε ό,τι αφορά στην ισότητα των φύλων. Η δε εγκύκλιος που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει «…με τις διατάξεις του αρ.70Α του ν.3852/2010, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του αρ.6 του ν.4604/2019 (με την αριθμ.1/30.1.2020 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4604/2019), προβλέφθηκε η σύσταση σε κάθε Δήμο Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας, ως συμβουλευτικό όργανο προς το Δημοτικό Συμβούλιο, και παράλληλα, όπως προκύπτει από την Αιτιολογική Εκθεση του ν.4604/2019, ως συνδετικός κρίκος της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων με την Αυτοδιοίκηση για την εφαρμογή πολιτικών ισότητας, με αποκλειστικές αρμοδιότητες απαριθμούμενες περιοριστικά.» Στο τέλος, ξαναδιάβασα την τελευταία παράγραφο του άρθρου της Δράσης. Συμφωνώ και προσθέτω: Να’ χαμε να λέγαμε και τρίγωνο καρτέρι…

Πείτε μας τη γνώμη σας
Τα σχόλια δημοσιεύονται άμεσα και είναι αποκλειστική ευθύνη του συντάκτη του σχολίου. Οι διαχειριστές της παρούσας ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα διαγραφής των σχολίων εκείνων που έχουν διαφημιστικούς σκοπούς, κρίνονται ως ρατσιστικά ή προσβάλλουν πρόσωπα.
Τοιχο-διωκτικά

Πιστεύω σε ένα κόσμο που δεν υπάρχει. Μα πιστεύοντας τον, τον δημιουργώ.

Ν. Καζαντζάκης
Ημερολόγιο Δράσεων και Εκδηλώσεων

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες Δράσεις για τις επόμενες ημέρες...

Newsletter