Σχόλια
Κάτοικοι διαμαρτύρονται για τη λειτουργία του «Vrilissia Tennis Academy»
11/7/2020

Επώδυνος συμβιβασμός, θανατερό προσκύνημα!

Μπάμπης Δαμουλιάνος Ευαγγελάτος
Ausencia
29/6/2020

Όπου και ο μεγάλος πόνος είναι, φαίνεται και λέγεται βουβός!

Μπάμπης Δαμουλιάνος ΕυαγγελάτοςΌ
Για τα Καλλι-τεχνικά στα Σχολεία
24/6/2020

Μακάρι λέω κι' εγώ αλλά μην απελπίζεστε! Και αν σας εμποδίσουν, τα παιδάκια θα συνεχίζουν να ζωγραφίζουν και να πλάθουν όνειρα έστω και δύσκολα όπου σταθούν κι' όπου βρεθούν, όπως έκαναν εδώ και χιλιάδες χρόνια σ' αυτό το σταυροδρόμι των πολιτισμών που έφτιαξαν μια γλώσσα λειτουργική που αύξησε τον πλούτο τον υλικό και τον ξεπέρασε μαζί με τον εαυτό της, αναβαθμίστηκε σε εννοιολογική με τον ελεύθερο χρόνο, απλώθηκε παντού και ανέβηκε στους ουρανούς για να την αγκαλιάσουν όλοι! Τότε σμιλεύτηκαν και οι πτυχές στους χιτώνες των Καρυάτιδων υπογράφοντας την αθανασία της χώρας που έχουμε την τύχη να ζούμε! Οι εμποδιστές θα ξεχαστούν, θα σβήσουν σαν όνειρο κακό και θλιβερή παρένθεση...

Μπάμπης Δαμουλιάνος Ευαγγελάτος
Όλοι θα βολτάρουμε ανέμελοι!
22/6/2020

Κάθε μεγαλόπνευστης σκέψης, προηγείται αυτή που μας γεννά το πρώτο σκόνταμμα των αισθήσεων έξω από την πόρτα μας!

Μπάμπης Δαμουλιάνος Ευαγγελάτος
Τα πλούτια
29/5/2020

Συμβαίνει συχνά αλλά αυτό είναι ο άνθρωπος: Ελεύθερος και απρόβλεπτος!

Μπάμπης Δαμουλιάνος Ευαγγελάτος

Συγκροτείται (τύποις) η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Τι προβλέπεται - Τι ισχύει -Τι θα άξιζε να επιδιωχθεί

Με καθυστέρηση προχωρά η δημοτική αρχή στη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στο δημοτικό συμβούλιο της προσεχούς Τετάρτης. Τι προβλέπεται Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός δύο μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως: α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων, β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων, γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών, δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων, στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων, ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών, η)άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών, θ) των τοπικών συμβουλίων νέων και ι) δημότες. Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης μπορεί να είναι από 25 έως 50 μέλη. Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συμμετέχουν και δημότες, σε αριθμό ίσο με το ένα τρίτο του αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων οι οποίοι ορίζονται μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο δήμο. Έναν τουλάχιστον μήνα πριν από τη συγκρότηση της επιτροπής, ο δήμαρχος δημοσιεύει υποχρεωτικά με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου πρόσκληση προς τους δημότες για εγγραφή στον ειδικό κατάλογο. (Η διοίκηση ισχυρίζεται ότι έχει προχωρήσει στην προβλεπόμενη πρόσκληση προς τους φορείς των Βριλησσίων στις 18-10-2019, όμως εμείς δεν βρήκαμε τέτοια ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου!). Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης: α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου. β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο. γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυσή τους. δ) Διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων. ε) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος. στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού. Οι αποφάσεις της αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου και εισάγονται υποχρεωτικά προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο εντός ενός μήνα από τη λήψη τους. Η διατύπωση γνώμης από τη Επιτροπή Διαβούλευσης δεν αποκλείει την ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της. Τι γίνεται στην πράξη Η Επιτροπή Διαβούλευσης ουδέποτε λειτούργησε στον Δήμο Βριλησσίων. Ενίοτε οι διοικήσεις την συγκαλούσαν για να νομιμοποιήσουν την διαδικασία έγκρισης του προϋπολογισμού. Την σημερινή μάλιστα, ούτε αυτό φαίνεται να την απασχολεί. Για το κομματικό σύστημα, ακόμη κι ένας απλός γνωμοδοτικός θεσμός, είναι ανεπιθύμητος και ενοχλητικός. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Θεωρητικά, σκοπός της Δημοτικής Διαβούλευσης είναι να αλλάξει τη σχέση μεταξύ Δήμου και Πολιτών, στην κατεύθυνση της συγκρότησης ενός δημόσιου χώρου – κοινότητας, με αμφίδρομες και λειτουργικές σχέσεις, που οδηγούν στον περιορισμό της εξουσίας της στενής δημοτικής πλειοψηφίας αλλά και της στείρας κριτικής και απάθειας. Η διαβούλευση είναι ταυτοχρόνως μέσο και σκοπός, διεργασία και αποτέλεσμα, εργαλείο και προϊόν. Δεν είναι απλώς μια διαπραγμάτευση ή συμβιβασμός, καθώς δεν έχει κύριο μέλημα να γεφυρώσει μια διαφορά, αλλά να δημιουργήσει κάτι νέο και χρήσιμο. (Οδηγός Δημοτικής Διαβούλευσης, EETAA 2013 -προφανώς ουδείς έχει συμβουλευτεί!) Ο Δήμος λοιπόν, θα έπρεπε να διαβουλεύεται με τους δημότες συνεχώς. Να δίνει ρόλο και φωνή στις τοπικές προσπάθειες, να τις κάνει συμμέτοχες στο σχεδιασμό, την εκτέλεση και τον έλεγχο των δημοτικών δράσεων. Διαφορετικά το ενδιαφέρον των δημοτών για τα κοινά ατονεί. Ο Δήμος θα έπρεπε να οργανώνει την τοπική κοινωνία. Να ενσωματώνει τα κοινωνικά αιτήματα στις ιεραρχήσεις του. Να αξιοποιεί την διαθεσιμότητα των πολιτών, να την ενθαρρύνει, να παραχωρεί όλο και περισσότερες αποφάσεις στο «σώμα» των δημοτών. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης θα έπρεπε: 1) Να λειτουργεί ως μια συνεχής «δημοσκοπική» επιτροπή ανίχνευσης της κοινωνικής βούλησης. 2) Να διατυπώνει γνώμη για τα θέματα του δημοτικού συμβουλίου και να παρεμβαίνει στη διαμόρφωση της τοπικής «ατζέντας». 3) Να συγκροτεί θεματικές Συνελεύσεις από δημοτικούς συμβούλους, δημότες, ειδικούς, δημοτικούς υπαλλήλους, για επιμέρους ζητήματα. (π.χ. Συνέλευση Παιδείας από γονείς, εκπαιδευτικούς, μαθητικά συμβούλια κλπ.) 4) Στην Επιτροπή θα έπρεπε να εξασφαλίζεται δυνατότητα διαδικτυακού φόρουμ, προσβάσιμου σε κάθε δημότη. Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της ιστοσελίδας του Δήμου, (που πρέπει να ξεφύγει από την παρουσίαση δελτίων τύπου του εκάστοτε Δημάρχου), μπορεί να δημιουργηθεί υποσελίδα διαβούλευσης, η οποία όχι μόνον θα λειτουργεί πληροφοριακά προς τους δημότες για τις δράσεις της Επιτροπής, αλλά και θα επιτρέπει τη συνεχή ροή πληροφοριών μεταξύ των μελών της. 5) Προτείνεται η εκλογή αντιπροσώπων και από τοπικές συνελεύσεις κατοίκων. Τα Βριλήσσια έχουν 5 πολεοδομικές ενότητες. Με ευθύνη του δημοτικού συμβουλίου, 2-4 φορές το χρόνο, μπορούν να συγκαλούνται τοπικές συνελεύσεις για να συζητηθούν τοπικά ζητήματα και να απαντηθούν ερωτήσεις των πολιτών. Οι 5 Τοπικές Συνελεύσεις μπορούν να εκλέγουν αντιπρόσωπό τους στην Επιτροπή Διαβούλευσης. Σε κάθε περίπτωση, Η δημοκρατία είναι ένα στοίχημα επιβίωσης για την αυτοδιοίκηση. Γι' αυτό είναι αναγκαία η αξιοποίηση κάθε πρόσφορου μέσου για την ανάπτυξη δημοκρατικών και συμμετοχικών πρακτικών, ακόμη και όσων λίγων προβλέπονται, η αξιοποίηση και η διεύρυνσή τους, όχι η εγκατάλειψη και η απαξίωσή τους. Κίνηση Δημοτών Βριλησσίων ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ: Δημοτικό Συμβούλιο
ΣΧΟΛΙΑ
Πείτε μας τη γνώμη σας
Τα σχόλια δημοσιεύονται άμεσα και είναι αποκλειστική ευθύνη του συντάκτη του σχολίου. Οι διαχειριστές της παρούσας ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα διαγραφής των σχολίων εκείνων που έχουν διαφημιστικούς σκοπούς, κρίνονται ως ρατσιστικά ή προσβάλλουν πρόσωπα.
Τοιχο-διωκτικά

Σ’ αυτές τες σκοτεινές κάμαρες, που περνώ / μέρες βαρυές, επάνω κάτω τριγυρνώ / για νά ‘βρω τα παράθυρα. Όταν ανοίξει / ένα παράθυρο θά ‘ναι παρηγορία. / Μα τα παράθυρα δεν βρίσκονται, ή δεν μπορώ / να τά ‘βρω. Και καλλίτερα ίσως να μην τα βρω. Ίσως το φως θά ‘ναι μια νέα τυραννία. Ποιος ξέρει τι καινούρια πράγματα θα δείξει.

Κωνσταντίνος Καβάφης, Τα Παράθυρα
Ημερολόγιο Δράσεων και Εκδηλώσεων

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες Δράσεις για τις επόμενες ημέρες...

Newsletter